TEKST
TEKST
TEKST
TEKST

Hvad sker der i kroppen

Følgende gælder for den firbenede ikke-manipulerede1 dyrekrop: 

En normal firbenet krop (hund/kat/hest) bærer sin egen vægt ligeligt fordelt på alle 4 ben og lige ned gennem hvert af de 4 ben. Det er et stabilt grunddesign, som den naturlige udvikling har fundet frem til. 

Når kroppen bliver skadet – fx en forvridning af et knæ – reagerer den helt automatisk for at hjælpe sig selv til hurtigst mulig heling. Typisk bliver det skadede område ømt. Kroppen ønsker instinktivt at skåne området for at give det ro til at hele.

Derfor vil hunde/katte/heste begynde at gå anderledes - fx halte - ved mange former for skader. Dyret letter vægten fra det skadede område og bruger resten af kroppen til at bære denne vægt. Dyret kompenserer.

Ved lette skader, som hurtigt heler, forsvinder haltheden i reglen også hurtigt. Nogle gange kan man måske slet ikke se at dyret har haft et problem.

Ved de alvorligere skader er perioden med halthed typisk længere og haltheden er også mere tydelig.

Uanset hvor alvorlig skaden er, vil kroppen for en tid bruge et ændret bevægelses-mønster for at skåne det ramte område. Er skaden let vil kroppen hurtigt glemme langt størstedelen af det ændrede mønster og vende tilbage mod det normale, når skaden er overstået. 

Ved alvorlige skader oplever kroppen det ændrede bevægelsesmønster i længere tid. Derfor er der større risiko for at den når at vænne sig så meget til dette mønster, at det permanent bliver en del af det normale.

Kroppen begynder nu at bruge sig selv skævt og bliver sårbar overfor nye skader fordi det sunde og stabile grunddesign er ændret. På denne måde kan nye skader bidrage til at gøre bevægelsesmønstret endnu mere skævt og en nedadgående spiral af skader og smerter er sat i gang.

De ekstra belastede led og muskler bliver med tiden ømme og spændte, fordi de udfører et arbejde de ikke er designede til. Musklerne kan miste deres fylde, fordi de mere holder fast end de bevæges. Bevægelse er musklers signal til at øge eller vedligeholde deres størrelse.

I naturen er det vigtigt ikke at afsløre sine svagheder. Dyr skjuler derfor deres skader helt instinktivt. Og kroppens grunddesign er stærkt, så den kan kompensere for mange lette skader uden at vi kan se dem. Får spiralen lov til at løbe længe nok, bliver anstrengelserne for at kompensere til sidst for meget og dyret begynder at halte eller bare have ondt (eller vise underlige symptomer, der måske ikke umiddelbart forbindes med smerter).

Undersøgelse ved hjælp af kiropraktik og KST finder de spændte led og ømme muskler. Behandlingen går ud på at genskabe det naturlige bevægelsesmønster som meget som muligt. Dette gøres ved at skubbe blidt til de spændte led og løsne de ømme overspændte muskler. Den øgede bevægelse sætter gang i blodforsyningen til de ramte områder – også i dybden – og er med til at vende den negative spiral til en positiv opadgående, ud af problemerne.

Jeg oplever ofte, at dyrekroppen efter et antal behandlinger selv accelererer processen, fordi den har fundet tilbage til sin evne til at hele sig selv.

 

1 Idag er mange hunderacer fremavlede til at have et særligt udtryk. En hel del af disse ændrede kroppe er disponerede for skader og overbelastninger, fordi deres grunddesign indeholder vinkler og knoglestørrelser, der ikke er optimale.