Behandlingen

Lige som mennesker kan også dyr få brug for kiropraktik eller KST. Både ved akut opståede skader, men også til behandling af problemer, som har stået på i længere tid.

Det kan f.eks. være brugshunden, som over længere tid ikke har fungeret optimalt, eller den ældre hund, som er blevet lidt stiv i sine bevægelser.

Katten, som er blevet opereret i bevægeapparatet, eller som skal komme sig efter et benbrud og derfor har brug for den bedst mulige genoptræning.

Eller hesten, som bare føles forkert under rytteren og fx skal korrigeres for meget i tøjlerne for at bevæge sig rigtigt i en bestemt gangart eller ved en bestemt øvelse.

Kort sagt kan kiropraktik og KST anvendes på alle dyr, i alle aldre og størrelser.

De to behandlingsformer supplerer hinanden, fordi de giver forskellig tilgang til at behandle problemer i led, muskler og bindevæv. Tilsammen opnås en stærkere effekt af behandlingen.

Alle dyr bør gå til regelmæssige undersøgelser hos en dyrlæge. Hvis dit dyr har et problem, som måske kan hjælpes gennem kiropraktik eller KST, er det vigtigt, at din egen dyrlæge har udelukket andre mulige årsager først.

De fleste dyr viser synlig forbedring efter 1-4 behandlinger. Akutte skader bedres ofte hurtigt, mens kroniske tilfælde sædvanligvis kræver flere behandlinger.